Fundusze europejskie


0008902812Y-1920x1280

Specjaliści Bright Solutions zajmują się pozyskiwaniem, realizacją i nadzorem nad projektami dofinansowywanymi ze środków Unii Europejskiej.

Nasza oferta obejmuje:

  • analizę możliwości otrzymania dotacji
  • wybór najkorzystniejszego działania
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji
  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie
  • realizację projektu
  • rozliczanie projektu
  • nadzór w okresie trwałości projektu

W nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020, jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności, w tym 8,61 mld euro w Program Inteligentny Rozwój oraz 2,17 mld euro w Program Polska Cyfrowa.

Wyżej wymienione programy będą finansować przedsięwzięcia związane z wdrażaniem rozwiązań informatycznych usprawniających działanie firm i przedsiębiorstw, takie jak:

  • system zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
  • system zarządzania relacjami z klientami (CRM)
  • system usprawniający współpracę i przyjmowanie zamówień między firmami (B2B)

Będziemy Państwa informować na bieżąco o każdym ogłoszeniu o naborze wniosków.