Innovations Base


System śledzący innowacje za granicą, co pozwala dużym firmom kopiować pomysły i śledzić ruchy konkurencji. Informacje o innowacjach pozyskiwane są z ogólnodostępnych źródeł przy użyciu crawlera, który przeszukuje strony w Internecie i zbiera informacje na temat wejść kapitałowych.